Wprowadzenie do Spring Security

Kategorie
Java, Spring
Trener
Radosław Józefowicz
Czas trwania
2 dni
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy wprowadzenia do frameworka Spring Security. W ramach szkolenia użytkownicy poznają podstawowe mechanizmy niezbędne do budowania bezpiecznych aplikacji internetowych. Zostaną pokazane i omówione najpopularniejsze rozwiązania oraz szczegółowa architektura Spring Security.

Plan szkolenia - Agenda:

 1. Wprowadzenie

 2. Uwierzytelnianie i autoryzacja

 3. Architektura Spring Security

  1. Konfiguracja i integracja z frameworkiem Spring

  2. Główne abstrakcje i filtry

 4. Formularze uwierzytelniania

  1. Integracja z Thymeleaf

  2. Remember me

  3. Zarządzanie sesjami

  4. Hasła i Password Encoders

 5. Autoryzacja

  1. Role

  2. Access Decision Voter

  3. Global method security

  4. SpEL

 6. ACL

 7. Testowanie aplikacji

 8. Przegląd rozwiązań dostępnych dla REST

 9. Podsumowanie

Cele:

 1. Poznanie podstawowych mechanizmów, klas, interfejsów w Spring Security.

 2. Poznanie sposobów zabezpieczania aplikacji internetowych.

 3. Nauka najpopularniejszych integracji i wzorców.

 4. Zapoznanie z najpopularniejszymi atakami przeprowadzanymi na aplikacje internetowe.

Wymagania:

 1. Znajomość Java 8+

 2. Znajomość Spring Framework (przynajmniej pobieżna)

 3. Znajomość wzorca MVC

Wymagania techniczne

 1. Java 8+

 2. Maven

 3. IDE (IntelliJ, Eclipse, VSC, etc)

 4. Klient REST np Postman

Trener

Radosław Józefowicz

Software Developer, Trener Java

Zawodowo w branży IT od 9 lat. Głównie tworzy rozwiązania backendowe w Javie.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski