Design Thinking

SzkolenieDługośćKategorie
Szkolenie
Design Thinking, czyli jak wejść w buty klienta
Długość
2 dni
Kategorie
Design Thinking, Facylitacja, Umiejętności Miękkie