Story Mapping

Kategorie
Story Mapping, Facylitacja, Umiejętności Miękkie
Trener
Ewelina Wyspiańska
Czas trwania
2 dni
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

Story Mapping

Podczas warsztatu nauczysz się jak tworzyć story mapę, czyli mapę produktu. Z powodzeniem można ją wykorzystać do planowania jego rozwoju, jako backog czy dokumentację. Metoda pomaga w wyodrębnieniu MVP, czyli minimalnej ilości pracy do wykonania, aby przetestować i zweryfikować założenia produktu. Dodatkowo wizualna forma wspiera w oszacowaniu pracochłonności, identyfikacji ryzyk i zależności, czy estymacji.

Problem

Zbieranie wymagań dla dużych produktów lub systemów bywa wyzwaniem. Wymaga dobrej komunikacji pomiędzy interesariuszami oraz zrozumienia wzajemnych potrzeb. Zrozumienie i określić priorytetów poszczególnych funkcjonalności w całym systemie była zadaniem trudnym zadaniem. Mapy produktów tworzone są przez interesariuszy, klientów i użytkowników. Istotne jest szerokie spojrzenie na produkt jako całość. Dzięki temu łatwiej jest dostrzec brakujące wymagania w poszczególnych obszarach. Z tego względu pozwala na lepsze zaspokojenie oczekiwań klientów skupiając się na różnych ich potrzebach. Story Mapping będący wizualizacją systemu ułatwia interesariuszom określenie priorytetów i oszacowanie wartości ich celów biznesowych. Metoda sprawdza się przy określaniu komplementarnych celów, poprzez określenie co jest najważniejsze i jaka powinna być kolejność działań.

Co wyniesiesz z warsztatu

  • Nauczysz się tworzyć mapy produktu.

  • Poznasz metody zbierania wymagań i ich wizualizacji.

  • Zrozumiesz czym jest MVP i jak dzielić tworzenie produktu na fazy.

  • Nabędziesz umiejętność prowadzenia takiego spotkania samodzielnie w warunkach zdalnych.

Agenda

  • [4 h] szkolenie wprowadzające w narzędzie

    • teoria

    • przykład ćwiczeniowy

  • [8 h] modelowanie przykładu klienta (jak klient wyrazi chęć pracy na swojej domenie)

Wymagania od uczestnika

Znajomość podejścia Agile, doświadczenie w tworzeniu User Story.

Trener

Ewelina Wyspiańska

Scrum Master, Trener i Coach.

Scrum Master, Trener i Coach. Doskonale czuje się w roli lidera służebnego.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski