Spring Security i REST

Kategorie
Java, Spring, REST
Trener
Radosław Józefowicz
Czas trwania
2 dni
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy przeglądu funkcjonalności do uwierzytelniania i autoryzacji w architekturze opartej o REST przy wykorzystaniu frameworka Spring Security. W ramach szkolenia użytkownicy poznają różne sposoby integracji i zabezpieczania swoich aplikacji, a także najlepsze praktyki niezbędne do projektowania bezpiecznych rozwiązań.

Plan szkolenia - Agenda:

 1. Wprowadzenie

 2. Uwierzytelnianie i autoryzacja

 3. Zapoznanie z Spring Security i jego mechanizmami

  1. Konfiguracja i integracja z aplikacjami opartymi o Spring Boot

  2. Najpopularniejsze abstrakcje i filtry

 4. HTTP Basic

 5. Rozwiązania wykorzystujące tokeny JWT

 6. OAuth2

 7. OpenID Connect

 8. Wprowadzenie do certyfikatów X.509

 9. Podsumowanie

Cele:

 1. Poznanie podstawowych mechanizmów, klas, interfejsów w Spring Security

 2. Poznanie sposobów zabezpieczania aplikacji wykorzystujących architekturę REST

 3. Nauka najpopularniejszych integracji i wzorców

 4. Zapoznanie z najpopularniejszymi atakami przeprowadzanymi na aplikacje internetowe

Wymagania:

 1. Znajomość Java 8+

 2. Znajomość Spring Framework (przynajmniej pobieżna)

 3. Znajomość stylu architektury REST

Wymagania techniczne

 1. Java 8+

 2. Maven

 3. IDE (IntelliJ, Eclipse, VSC, etc)

 4. Klient REST np Postman

Trener

Radosław Józefowicz

Software Developer, Trener Java

Zawodowo w branży IT od 9 lat. Głównie tworzy rozwiązania backendowe w Javie.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski