Spring Boot

Kategorie
Java, Spring
Trener
Radosław Józefowicz
Czas trwania
3 dni
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

Opis szkolenia:

Spring Boot powstał w celu przyspieszenia procesu tworzenia nowoczesnych aplikacji w środowisku JVM. Umożliwia programistom tworzenie aplikacji standalone, które nie wymagają serwera aplikacyjnego. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak w szybki sposób można budować takie aplikacje przy minimalnej ilości konfiguracji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe mechanizmy oraz gotowe integracje, które pozwolą uczestnikom na szybkie wdrożenie rozwiązań w swoich projektach.

Plan szkolenia - Agenda:

 1. Wprowadzenie

 2. Spring Framework

  1. Architektura

  2. Moduły

  3. Inversion of Control

   1. Dependency Injection

   2. Eventy

   3. AOP

  4. Konfiguracja

   1. Adnotacje

   2. XML

   3. Java

  5. Profile

  6. Spring Boot

   1. Spring initializer

 3. Podstawy

  1. Dependency injection

  2. Beany i ich cykl życia

 4. Aplikacje webowe

  1. Spring MVC

   1. Formularze

   2. Walidacja

   3. Integracja z Thymeleaf

   4. Zarządzanie sesjami

  2. Mikrousługi z REST

 5. Dostęp do danych

  1. JdbcTemplate

  2. Transakcje

  3. Hibernate

  4. Spring Data 

 6. Zabezpieczanie aplikacji przy użyciu Spring Security

  1. Podstawowe mechanizmy i abstrakcje

  2. Formularze logowania

  3. Tokeny JWT

  4. OpenID Connect

 7. Programowanie aspektowe

  1. Wprowadzenie do AOP

  2. Aspekty

  3. Praktyczne zastosowania

 8. Testowanie aplikacji

 9. Podsumowanie

Cele:

 1. Zapoznanie się z frameworkiem Spring oraz rozwiązaniem Spring Boot

 2. Budowanie nowoczesnych aplikacji internetowych

 3. Przegląd dostępnych modułów i integracji

 4. Nauka najpopularniejszych integracji i wzorców

 5. Zdobycie  wiedzy oraz umiejętności szybkiego prototypowania i  tworzenia aplikacji

Wymagania:

 1. Znajomość Java 8+

 2. Znajomość Spring Framework (przynajmniej pobieżna)

 3. Znajomość wzorca MVC

Wymagania techniczne

 1. Java 8+

 2. Maven

 3. IDE (IntelliJ, Eclipse, VSC, etc)

 4. Klient REST np Postman

Trener

Radosław Józefowicz

Software Developer, Trener Java

Zawodowo w branży IT od 9 lat. Głównie tworzy rozwiązania backendowe w Javie.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski