Polityka cookies Centrum Szkoleniowego DC

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.developercouncil.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@developercouncil.pl w związku z realizowaną przez Paweł Niewęgłowski i Mateusz Grzesiukiewicz zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Centrum Szkoleniowe DC.

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp

Cookies techniczne

 • zapewniają prawidłowe działania strony internetowej

 • w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek (cookie o nazwie: "tracking"),

 • Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Cookies Marketingowe - W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Pixel, z usług firmy Google tj. Google Analytics, z usług firmy Google tj. Google Ads.

Cookies Analityczne W celach analitycznych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Pixel, z usług firmy Google tj. Google Analytics.

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

 • adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik,

 • typ urządzenia,

 • czas przebywania na stronie,

 • podjęte czynności na stronie,

 • lokalizację z której dokonywane jest połączenie.

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Google oraz Facebook uzyskują od nas dane dotyczące:

 • adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik,

 • typu urządzenia,

 • czasu przebywania na stronie,

 • czynności podjętych na stronie,

 • lokalizacji z której dokonywane jest połączenie.

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.developercouncil.pl/polityka-prywatnosci/ W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.