MS-20483 – Programowanie w C#

Kategorie
Microsoft, Podstawy programowania, C#
Trener
Beata Zalewa
Czas trwania
5 dni (40 godzin)
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

Opis szkolenia

Celem szkolenia MS-20483 Programowanie w C# jest zapoznanie z zagadnieniami pozwalającymi na zdobycie umiejętności programowania w języku C#. Nauka struktury C#, składni języka oraz implementacji rozwiązań potrzebnych do programowania z wykorzystaniem .NET Framework 4.7. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się tworzyć aplikacje w języku C# przy użyciu .NET Framework 4.7 w środowisku Visual Studio 2019 działającym w systemie Windows 10.

Wymagania

 • znajomość przynajmniej jednego z języków C, C++, Java lub Visual Basic

 • rozumienie koncepcji programowania zorientowanego obiektowo

Korzyści po szkoleniu

 • znajomość oraz umiejętność wykorzystania języka C#

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub angielskim (wybór należy do zamawiającego), materiały oraz środowisko do laboratoriów są w języku angielskim.

Prowadząca: Certyfikowana Trenerka Microsoft (MCT).

Program szkolenia:

Moduł 1: Składnia C#

 • wprowadzenie do tworzenia aplikacji w C#

 • rodzaje danych, operatory i wyrażenia

 • konstrukcja języka C#

Moduł 2: Tworzenie metod, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji

 • tworzenie i wywoływanie metod

 • tworzenie metod przeładowanych za pomocą parametrów opcjonalnych i wyjściowych

 • obsługa wyjątków

 • monitorowanie aplikacji

Moduł 3: Tworzenie kodu dla aplikacji graficznych

 • implementacja struktur i typów wyliczeniowych

 • organizacja danych w kolekcje

 • obsługa zdarzeń

Moduł 4: Tworzenie klas i implementacja bezpiecznych kolekcji

 • tworzenie klas

 • definiowanie i implementacja interfejsów

 • implementacja bezpiecznych kolekcji

Moduł 5: Tworzenie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia

 • tworzenie hierarchii klas

 • rozszerzanie klas .NET Framework

Moduł 6: Czytanie i zapisywanie danych lokalnie

 • czytanie i zapisywanie plików

 • serializacja i deserializacja danych

 • przygotowywanie strumieni I/O

Moduł 7: Dostęp do baz danych

 • tworzenie i wykorzystanie modeli Entity Data

 • odpytywanie danych za pomocą LINQ

 • aktualizowanie danych za pomocą LINQ

Moduł 8: Zdalny dostęp do danych

 • dostęp do danych poprzez Web

 • dostęp do danych w chmurze

Moduł 9: Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych

 • wykorzystanie XAML do projektowania interfejsu użytkownika

 • wiązanie kontrolek do danych

 • praca nad interfejsem użytkownika

Moduł 10: Poprawianie wydajności aplikacji

 • implementacja wielowątkowości za pomocą wyrażeń Lambda i zadań

 • wprowadzenie do operacji asynchronicznych

 • synchronizacja współbieżnego dostępu do danych

Moduł 11: Integracja z kodem niezarządzanym

 • tworzenie i wykorzystanie obiektów dynamicznych

 • zarządzanie czasem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzanych

Moduł 12: Tworzenie typów wielokrotnych i zestawów

 • praca z metadanymi

 • tworzenie i wykorzystanie atrybutów niestandardowych

 • generowanie kodu zarządzanego

 • wersjonowanie, podpisywania i wdrażanie assembly

Moduł 13: Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

 • implementacja szyfrowania symetrycznego

 • implementacja szyfrowania asymetrycznego

Trener

Beata Zalewa

Fullstack developer (C#, T-SQL)/consultant, trenerka (MCT) .NET, w obszarach SharePoint oraz Azure, mentor, blogger.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski