AZ-204 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

Kategorie
Cloud, DevOps, Azure, Microsoft
Trener
Beata Zalewa
Czas trwania
5 dni (40 godzin)
Miejsce
Online, w siedzibie klienta lub wybranym miejscu.

AZ-204

Szkolenie przekazuje wiedzę w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań w Microsoft Azure. Uczestnik szkolenia nauczy się wdrażać rozwiązania Azure, tworzyć Azure Functions, wdrażać i zarządzać aplikacjami sieciowymi, tworzyć rozwiązanie przy użyciu magazynu Azure, wdrażać uwierzytelnianie i upoważnienie, jak i zabezpieczać rozwiązania przy pomocy KeyVault i Managed Identities. Uczestnik dowie się, jak korzystać i łączyć się z usługami Azure i zewnętrznymi, oraz zawierać modele zdarzeniowe i obsługujące wiadomości w rozwiązaniach. Szkolenie zawiera także treści związane z monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i optymalizację rozwiązań Azure.

Wymagania

Uczestnik powinien posiadać 1-2 lata doświadczenia w rozwoju profesjonalnym i doświadczenie z Microsoft Azure. Powinien umieć programować w języku wspieranym przez Azure.

Grupa docelowa

Osoby zainteresowane rozwojem Azure lub zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure Developer Associate.

Prowadząca: Certyfikowana Trenerka Microsoft (MCT).

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub angielskim (wybór należy do zamawiającego), materiały oraz środowisko do laboratoriów są w języku angielskim.

Program szkolenia

Moduł 1: Tworzenie aplikacji sieciowych w Azure App Service

 • główne pojęcia Azure App Service

 • tworzenie aplikacji sieciowej w Azure

 • konfiguracja i monitorowanie aplikacji

 • skalowanie aplikacji

 • środowiska przejściowe w Azure App Service

Moduł 2: Wdrożenie Azure Functions

 • wprowadzenie do Azure Functions

 • tworzenie Azure Functions

 • wdrażanie Durable Functions

Moduł 3: Tworzenie rozwiązań używających magazynów Blob

 • główne pojęcia Azure Blob Storage

 • zarządzanie cyklem życia Azure Blob Storage

 • praca z Azure Blob Storage

Moduł 4: Tworzenie rozwiązań używających magazynów Azure Cosmos DB

 • wprowadzenie do Azure Cosmos DB

 • struktura danych w Azure Cosmos DB

 • praca z zasobami i danymi w Azure Cosmos DB

Moduł 5: Wdrażanie rozwiązań IaaS

 • tworzenie maszyn wirtualnych w Azure

 • tworzenie i wdrażanie szablonów ARM

 • tworzenie obrazu kontenera

 • publikacja obrazu kontenera w Azure Container Registry

 • tworzenie i obsługa obrazów kontenera w Azure Container Instances

Moduł 6: Wdrażanie uwierzytelnienia i autoryzacji

 • Microsoft Identity Platform v2.0

 • uwierzytelnianie przy użyciu Microsoft Authentication Library

 • używanie Microsoft Graph

 • autoryzacja operacji na danych w Azure Storage

Moduł 7: Wdrażanie bezpiecznych rozwiązań chmurowych

 • zarządzanie kluczami, sekretami i certyfikatami przy pomocy KeyVault API

 • wdrażanie tożsamości zarządzanych dla zasobów Azure

 • zabezpieczanie danych konfiguracji aplikacji przy użyciu Azure App Configuration

Moduł 8: Wdrażanie API Management

 • wprowadzenie do API Management

 • definiowanie zasad API

 • zabezpieczanie API

Moduł 9: Zarządzanie App Service Logic Apps

 • wprowadzenie do Azure Logic Apps

 • tworzenie własnych łączników dla Logic Apps

Moduł 10: Tworzenie rozwiązań modelu zdarzeniowego

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Event Grid

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Event Hubs

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Notification Hubs

Moduł 11: Tworzenie rozwiązań modelu obsługującego wiadomości

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Service Bus

 • wdrażanie rozwiązań, które używają Azure Queue Storage queues

Moduł 12: Monitorowanie i optymalizacja rozwiązań Azure

 • wprowadzenie do monitorowania w Azure

 • monitorowanie aplikacji

 • analizowanie i rozwiązywanie problemów w aplikacjach

 • wdrażanie kodu zajmującego się błędami przejściowymi

Moduł 13: Integracja buforowania z dostawą zawartości w rozwiązaniach

 • wprowadzenie do Azure Cache for Redis

 • tworzenie rozwiązań wykorzystujących magazyn danych na CDN

Trener

Beata Zalewa

Fullstack developer (C#, T-SQL)/consultant, trenerka (MCT) .NET, w obszarach SharePoint oraz Azure, mentor, blogger.

Profil trenera

Zamów szkolenie

Napisz do nas
Zadzwoń do nas
Paweł Niewęgłowski